Eaton MTL

MTL Instruments Group

Contact Us

Offices & Representatives in Brunei


MTL Representative

Brunei

Falah-Tek Sendirian Berhad
Simpang 115, LTS 5495,
Lorong Setia Di-Raja, Kampong Sungai Duhon,
Kuala Belait KA1131,
Brunei

Telephone + (673) 3-330495/342894
Fax + 673 3 330496
Email khsim@falah-tek.com / jessica@falah-tek.com
 

« back