Eaton MTL

MTL Instruments Group

Contact Us

Offices & Representatives in Brunei


MTL Representative

Brunei

Falah-Tek Sendirian Berhad
P.O. Box 1600
Kuala Belait KA1189
Brunei

Telephone + (673) 3-330495/342894
Fax + 673 3 330496
Email tin@falah-tek.com.bn
 

« back

MTL Representative

Brunei

Falah-Tek Sendirian Berhad
P.O. Box 1600
Kuala Belait KA1189
Brunei

Telephone + (673) 3-330495/342894
Fax + 673 3 330496
Email tin@falah-tek.com.bn
 

« back